Author: Trần Vũ Source: Calitoday Posted on: 2018-03-27


Photo Credit: AP
Washington Post – Tối qua tiểu bang California đã đâm đơn kiện chính phủ Trump khi cho là những câu hỏi thêm vào để hỏi về quốc tịch trong cuộc kiểm kê dân số Hoa Kỳ năm 2020 là vi phạm Hiến Pháp.
Chánh Biện Lý California đã kiện tụng như thế khi bộ Thương Mại Hoa Kỳ loan báo thay đổi vào giờ chót những câu hỏi trong bảng điều tra kiểm kê dân số.
Các quan sát viên cho là vụ kiện chỉ là ‘phát súng mở đầu’ cho một cuộc chiến rộng lớn hơn rất nhiều với nhiều hệ lụy chính trị giữa chính phủ Trump và nhiều tiểu bang có đa số cử tri Dân Chủ, vốn cho là chuyện hỏi về quốc tịch như thế sẽ ‘làm chậm lại tốc độ điều tra và kết quả dân số cuối cùng lại không đúng’
Những người chống đối chuyện hỏi han quốc tịch cho biết các tiểu bang có nhiều di dân sinh sống sẽ lãnh hậu quả là mất đi số ghế trong các cơ quan Quốc Hội liên bang và tiểu bang, cũng như mất phiếu trong bầu cử Tổng Thống và mất tài trợ liên bang vì các tài trợ này căn cứ trên số liệu điều tra dân số.
Báo Washington Post cho hay Cộng Hòa đã có nhiều lợi điểm khi cuộc điều tra dân số năm 2010 đã vẽ lại bản đồ các quận hạt bỏ phiếu và phía Dân Chủ đang âu lo là chuyện điều tra dân số năm 2020 sẽ lập lại chuyện này.
Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross biện luận là chuyện hỏi về quốc tịch có thể giúp phát giác ra các vi phạm bầu cử có thể có, vì sẽ cung cấp tin tức chính xác hơn về dân số cử tri của một đơn vị bầu cử nào đó, vì theo luật chỉ có công dân có quốc tịch mới có quyền đi bầu.
Bên Dân Chủ California e ngại là điều tra kiểu này có thể làm cho họ mất ít nhất 1 ghế ở Hạ Viện Hoa Kỳ và trên bình diện quốc gia, sẽ chuyển đổi quyền lực chính trị từ các đô thị về cho các cộng đồng nông thôn và như thế quyền lực của Cộng Hòa sẽ được củng cố mạnh hơn.
Trần Vũ
---------
Bình luận :

Anh Huynh • Mountlake Terrace, Washington
Luật Mỹ là có quốc tịch mới được đi bầu, công dân một nước mới có quyền quyết định ai là người đại diện. Kiễm tra là đúng, nếu không gian lận thì tại sao phải sợ? Đúng là lý luận tầm phào của bọn gian lận “ làm như vậy kiễm tra chậm lại và không chính xác”, chỉ có loại mất trí mới nghe theo lý luận này. Qua sự việc như vậy chứng tỏ cái "đám con lừa" từ trước đến giờ là gian trong bầu cử. Cây ngay thì không sợ chết đứng, đừng vì tham vọng mà mờ mắt. Cái ông chánh biện lý cali này lảnh lương tiền dân đóng thuế làm chuyện bá láp, kiện như vậy lại mất thêm một số tiền nữa. Ai đóng thuế đây? Chánh biện lý này có ngon thì bỏ tiền túi ra kiện thì mới “ linh”
-----