Triều Tiên: 2 học sinh bị 12 năm lao động khổ sai vì xem phim Hàn Quốc
Tác giả : VOA Tiếng Việt Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2024-01-21
----------