HỎI NHỮNG BÌNH VÔI
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2024-01-25

Cảm tác khi thấy một số người VN hùa nhau xúc phạm nặng nề TT Donald J Trump mà quên rằng Ông là vị TT lo cho dân nước hết lòng. Trong 4 năm Ông thực hiện rất nhiều lời hứa và làm được nhiều việc mà bốn đời TT tiền nhiệm không làm được.

Té nước theo mưa nữa đấy à?
Bộ mê gian lận lắm sao ta?
Ếch ngồi đáy giếng nhìn bao rộng?
Cá lội ao tù ngó mấy xa?
Ăn cháo vừa xong liền đá bát
Sang sông mới tới vội xô phà
Sao không biết nhục thân tầm gởi
Hở những bình vôi dựa gốc đa?

Ngô Minh Hằng
Ngày 5.12.2020