Tăng nào mà chả là tăng’: Lính Ukraine chia sẻ kinh nghiệm săn xe tăng Nga
Tác giả : VOA Tiếng Việt Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2024-02-01
----------