Dân Việt hốt hoảng : Chính quyền sẽ MOI toàn bộ VÀNG của dân
Tác giả: BBC News Tiếng Việt Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2018-08-25

Chủ trương huy động vàng và ngoại tệ 'nhàn rỗi' trong dân có khả thi?