Lo ngại Nga, NATO tập trận qui mô lớn nhất kể từ Đệ Nhị Thế Chiến
Tác giả : VOA Express Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2024-03-18
----------