Tại sao phải đàm phán vào lúc này trong khi Putin đang thua đau ở Ukraine?
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2024-03-18
Trúng đòn chí mạng từ UAV của Ukraine, Puntin THOI THÓP đứng nhìn đế chế dầu mỏ bị ĐÁNH SẬP
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2024-03-18
----------