Xưa nay chỉ có một người duy nhất vẫn kiên trì muốn làm cho nước Mỹ THĂNG TIẾN dù phải mất mát tài sản cá nhân
Tác giả : Ba Cây Trúc Ngày đăng: 2024-03-20
Trên thế giới này, chỉ có những người ANH HÙNG mới dám hy sinh bản thân và tài sản để thực hiện lý tưởng cao đẹp của mình, giúp ích cho quốc gia và dân tộc của mình. Ngoài ra, những kẻ phàm phu thì đều chỉ biết lo cho bản thân, và lắm tên côn đồ lại còn lợi dụng chức vụ quyền thế để trục lợi dù phải phá hoại đất nước và gây đau khổ cho nhân dân của mình.
Chúng tôi vừa nhận được email của ông Bằng-Phong Đặng-văn-Âu chuyển đến cho chúng tôi một tài liệu rõ ràng và chính xác về những loại người như trên. Xin mời quý độc giả đọc để biết về họ.
Email của ông Đăng-văn-Âu :
Thưa quý vị,
Một người bạn gửi cho tôi cái video clip dưới đây, tôi xin chuyển lên Diễn đàn quý vị để thấy tài sản các Tổng thống trước khi nhậm chức và sau khi mãn nhiệm kỳ.
• TT Reagan: trước 10 triệu, sau khi mãn nhiệm: 15 triệu
• George H. Bush: 4 triệu, sau khi mãn nhiệm: 23 triệu
• Bill Clinton: 1.3 triệu, sau khi mãn nhiệm: 241.5 triệu
• George W. Bush: 2.4 triệu, sau khi mãn nhiệm: 40 triệu
• Barack Hussein Obama: 1.3 triệu, sau khi mãn nhiệm: 70 triệu
• Donald Trump: 3.7 tỷ (tức là 3 ngàn, 700 triệu) sau khi mãn nhiệm: 2.5 tỷ (tức là 2 ngàn, 500 triệu).
Ai làm Tổng thống đều được gia tăng tài sản. Riêng Donald Trump làm Tổng thống thì tài sản hao hụt mất 1.200 triệu.
Riêng Tổng thống Joe Biden chưa mãn nhiệm kỳ, nên chưa ai biết gia tài của ông tăng hay giảm. Nhưng chắc chắn tài sản của Cụ Joe Biden chỉ có tăng, chứ không giảm.
Mời quý vị mở clip để xem cho biết:
Mất nước vào tay Việt Cộng, được nước Mỹ cưu mang, tôi có bổn phận kêu gọi đồng bào mình dồn phiếu ủng hộ cho một vị lãnh tụ trong sạch, không làm công cụ cho thế lực ngầm để đánh phá nước Mỹ. Với thành tích trong 4 năm cầm quyền bị địch thủ đánh phá tơi bời, nhưng Tổng thống Donald Trump đã làm cho nước Mỹ thịnh vượng hơn, an ninh hơn và kẻ thù cũng như bạn đều kính nể, không dám nhờn mặt.
Nếu đảng Dân Chủ tiếp tục trổ mòi gian lận để giữ chính quyền, dân chúng Hoa Kỳ yêu nước sẽ phẫn uất, gây cuộc bạo động khó ai có thể lường trước được. Bình an hay bạo loạn nằm trong tay của đảng Dân Chủ.
Bằng-Phong Đặng-văn-Âu
----------