Sau khi được tin từ anh Nguyễn Đại, Trưởng Curia Nữ Vương Trời Đất (Một đoàn thể của người Công Giáo tại San Jose), viết :Được biết hôm nay Cha Lê Trung Tướng đã làm lễ rửa tội cho Đại Tướng Trần Thiện Khiêm (VNCH) tại nursing home của Bs. Ngãi (San Jose).

Chúc mừng và cầu nguyện cho Cụ được bền đỗ trong Đức Tin.

 

Tôi đã forward đến những địa chỉ quen thuộc bất phân lương giáo. Điều này tôi cũng biết người Công Giáo coi đó là tin vui (Khi co một người ăn năn trở lại, ca Thiên Đàng vui mừng), ngưòi ngoài Công Giáo coi như tin bình thường, và khi được phổ biến rộng rãi, những người chống đối Công Giáo đọc được, họ coi như "một thất bại lớn" và quả nhiên họ đã làm những điều như tôi dự đoán. Không biết họ có bao giờ nghe hay đọc câu chuyện sau đây chưa:

"Một bữa nọ, một số người đón Đức Thích Ca đứng lại rồi bắt đầu chưởi rủa Ngài thậm tệ. Nhưng Ngài bình thản, coi như chưa nghe. Thấy vậy họ càng uất khí; càng về sau họ càng "truy tầm" những lời thô tục nham nhở ác liệt, để phun lên người Đức Thích Ca. Nhưng Ngài vẫn tự nhiên tự toại. Sau cùng một người trong bọn hỏ hỏi Đức Phật: "Tại sao chúng tôi sỉ nhục ngài, chưởi rủa ngài với những lời lẽ không còn lời nhục mạ nào hơn, mà Ngài không trả lời không biến sắc mặt". Đức Thích Ca trả lời: "Những gì mà tôn ông cho tôi, tôi không nhận thì nó lại trở về với tôn ông". không biết họ có nghe, có đọc những lời vàng ngọc của Đức Phật như trên chưa?

Đạo Phật dạy cấm sát sinh, mà theo tôi hiểu cấm sát sinh chẳng những cấm cầm đao giết trâu bò, heo nai, gà vịt ...mà còn cấm ăn thịt những con đó thế mà "một đoàn khoảng độ 3 trăm người đã chứng kiến trong hân hoan người ta dội xăng lên đầu đồng đạo, ướt áo cà sa, rồi châm lửa đốt. Với bất cứ mục đích gì cũng phạm giới sát sanh, vì giới này Đức Phật không ban một ngoại lệ nào, không miễn trừ bất cứ lý do gì. Những người này có Phật tử tính trong con người họ không? Lại còn có những "tổ hợp dụ dỗ tự thiêu"

Lại có một lời nói thuộc về Phật Giáo như sau: "Vứt đao đồ tể, tướng cướp trở nên Bồ Tát".

Thời kỳ chính phủ Ngô Đình Diệm chủ trương kêu gọi những người bên kia chiến tuyến trở về với chính nghĩa Quốc Gia gọi là 'CHIÊU HỒI kết quả là đã có 200 ngàn người về hồi chánh.

Vậy thì các vị như Trần Quang Diệu, Đặng Vũ Ái... chưởi rủa, nhục mạ Đạo Công Giáo với những lời lẽ thô tục, bịa đặt, vu oan v.v... cho người Công Giáo có mục đích gì? Câu chuyện gia nhập Đạo Công Giáo của ông Trần Thiện Khiêm lại còn có  tạp chí Đất Mẹ tham gia mĩa mai. Chắc chắn là không phải vì mục đích thờ phượng, bành trướng Đạo Phật, Đức Phật, cũng không phải thờ phượng Nho Giáo, theo đạo Ông Bà, không phải Phật Giáo Hòa Hão hay Đạo Cao Đài là những đạo đã bành trướng trên Đất Nước Việt Nam cả hơn thế kỷ, họ cũng không theo tổ tiên từ những ngày đầu lập quốc đã biết"THỜ TRỜI", đã biết nói "đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại". Họ chỉ có thờ ác thần, mà biểu tượng là Cọng Sản. Tôi nói có ngoa không?

Thay vì chưởi rủa, mỉa mai cay độc, tại sao không dành thì giờ đi huyến dụ người ngoài Đạo Phật gia nhập đạo Phật, y như hồi dụ dỗ Phật Tử ngây thơ tự thiêu để âm mưu lật đổ chế độ Đệ Nhứt Cọng Hòa? Tại sao không dành thì giờ khuyên dụ những đồng đạo thờ Hồ Chí Minh ngang hàng với Đức Phật trong cùng một chùa thờ Phật?

Rửa tội là một bí tích, nghĩa là chỉ dấu bền ngoài nhưng có ơn ích bề trong theo giáo lý của Công Giáo. Đây là một phép bí tích "vào cửa" vào giáo hội Công giáo, do đó Hội thánh Công  giáo ban quyền rộng rãi cho mọi người, kể cả người ngoài Công Giáo làm theo ý Hội Thánh cũng thành sự.

Còn những người được rửa tội thì điều cốt ý là phải MUỐN gia nhập đaọ Công Giáo, phải biết những điều căn bản về đạo, phải biết ăn năn lỗi lầm, y như Phật Giáo buộc phải "bỏ đao đồ tể xuống mới thành Bồ Tát". Công giáo cũng buộc phải ăn năn tội lỗi của mình.

Điệu kiện tiên quyết của người gia nhập đạo Công Giáo là phải MUỐN THEO ĐẠO". Nếu ai không muốn thì không thể rửa tội được, "không bao giờ đè đầu người không muốn mà dội nước", chỉ có con nít vài ba tuổi chưa biết gì thì phải có cha mẹ của nó thay nó và phải cam đoan cho phép nó giữ đạo. còn khi miệng họ nói cách thành khẩn nhưng trong lòng họ không muốn thì không ai đoán được sự thật đó. "Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người". Ngược lại, khi một người tỏ ý muốn gia nhập Công Giáo với các linh mục, thậm chí với những người có đạo thì người đó CÓ BỔN PHẬN phải giúp đỡ họ đạt thành ý nguyện.

Thử hỏi bây giờ những tên Cọng Sản muốn từ bỏ đảng viên Cọng Sản để cùng đứng chung hàng ngũ với chúng ta, chúng ta phải làm gì? Khước từ nó? Không, dù là Nguyễn Phú Trọng muốn chiêu hồi chúng ta phải có bổn phận giúp nó, dĩ nhiên là phải xét thái độ thành khẩn, thực lòng và một vài điều kiện thông thường, và nhứt là ăn năn hối cải.

Suy rộng ra, cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm muốn gia nhập Đạo Công Giáo, người Công Giáo phải giúp đỡ ông ta, người trách nhiệm trong vụ này là linh mục Nguyễn Trung Tướng (Tướng dấu sắc) giúp đỡ ông ta theo đạo. Nếu ông ta muốn quy y theo Phật thì sao? Phật tử, Cư sĩ, Đại Đức, tì kheo, ni sư, Thượng Tọa... xua đuổi ông ta hay tiếp nhận? Trường hợp đạo Công Giáo cũng vậy không thể từ chối?

Có nhiều người trong nhóm chống đối hỏi tại sao sau khi Việt Cọng chiếm miền Nam, bị tù đày cực khổ, còn hơn nô lệ người ngoài Công Giáo lại gia nhập đạo Công giáo ngày càng nhiều? Tại sao ở trong tù người Công Giáo lại phải tiếp nhận giúp đỡ cho bạn đồng tù theo đạo Công Giáo? Có nhiều cách trả lời tùy hoàn cảnh, như thấy cách sống của người Công Giáo vì người ta nói trong tù người ta mới sống thực với chính mình và tha nhân. Hay người ta so sánh đời sống của Miền Nam và Miền Bắc họ thấy rõ Cọng Sản vô thần và người miền Nam đã có cuộc sống đáng sống mà khởi đầu gian nguy là Tổng Thống Ngô Đình Diệm, một người Công Giáo được nhân gian ca tụng.

Đày vua không Khả,

Đào mã không Bài,

Hại Dân không Diệm?

Ông Ngô Đình Diệm thấy làm quan không giúp được dân, ông ta đã rủ áo từ quan không màn quyền lợi chức tước. ÔngNgô Đình Khả, cha ông Diệm khi vua Thành Thái bị thực dân Pháp muốn đày ra đảo La Réunion, Pháp bắt tất cả các quan trong triều ký giấy chứng nhận vua Thành Thái điên để có cớ đày vua, ông Ngô Đình Khả không ký dù biết nếu ký thì bị cách tuột xuống làm thường dân. Và quả như vậy, ông Khả phải đem gia đình về cố hương làm một nông dân nghèo. Sau này được phục chức, ông Khả đã cùng vua Thành Thái lập Trường Quốc Học Huê ngày nay. Khi Pháp muốn đào mã  vua Tự Đức để lấy vàng bạc châu báu, Thượng Nguyễn Hữu Bài một người Công Giáo cũng không ký, dù tất cả quan trong triều theo những đạo khác đều ký không do dự. Thế mà mở miệng ra là "Tam Đại Việt Gian". Mấy ông này đứng về phía Quốc Gia chống Cọng hay đứng với hàng ngũ VC? Hỏi tức là trả lời.

Lúc ông Trần Thiện Khiêm đến California, tuyên bố trong cuộc phỏng vân có tỏ bày nhiều điều bất lợi cho những người chống Cọng, tôi là một trong số những người phản đối ông ta. Đó là chuyện Trần Thiện Khiêm đối với Quốc Gia Dân Tộc, còn chuyện Trần Thiện Khiêm với tạo hóa, với Đức Chúa Trời thì tôi hoan nghênh, vì theo quan niệm của người Công Giáo thì tất cả đều là CON CHÚA. Mà trong gia đình năm ba đứa cũng có một vài đứa hư hỏng, cha mẹ lại thương những đứa tật nguyền, rủi ro, thất bại hơn những đứa lành mạnh may mắn. Thiên Chúa cũng vậy. Phúc Âm có nói "người chăn chiên bỏ 99 con chiên trong ràn (chuồng) để đi tìm con chiên lạc, khi gặp, lại hân hoan vác nó trên vai trở về". Lại có chuyện người cha ngày ra đầu ngõ mong ngóng đứa con hoang đàng trở về.

 Về phần ông Trần Thiện Khiêm ông ta có thống hối ăn năn và muốn theo Công Giáo hay không chỉ có mình Thiên Chúa và ông ta mới biết thôi. Còn những người Công Giáo "đụng phải trận này" phải hết lòng giúp đỡ. Đó là bổn phận của mọi người Công Giáo. Khi chịu phép rửa tội, linh mục hay người rửa tội vừa dội nước vừa đọc "Ông Trần Thiện Khiêm, tôi rửa tội cho ông NHÂN DANH CHA VÀ CON, VÀ THÁNH THẦN. Nghĩa là người rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi mà rửa chứ không nhân danh tư cách của người rửa.

Viết bài này cũng như những bài trước, tôi luôn luôn khẳng định những kẻ tham sân si mà bịa đăt, vu vạ chưởi rủa người Công Giáo là những kẻ LỢI DỤNG PHẬT GIÁO mà điển hình nhứt là vụ Tự Thiêu, đem bàn thờ Phật ra làm vũ khí ngăn cản xe Quân Đội hành quân tiếp viện.

Chuyện ông Trần Thiện Khiêm gia nhập đạo Công Giáo cũng như bất cứ ai, vì mọi người đều là con Chúa, theo Giáo Lý Thiên Chúa, nhưng ai muốn thì làm con Chúa chứ Chúa không bắt buộc ai. Chúa tôn trọng quyền tự do của con người, dù họ có dùng tự do để phản nghịch Chúa.

Khi thấy có nhiều người gia nhập Đạo Công Giáo, tôi thiết nghĩ người Phật tử chân chính sẽ vui mừng, vì có một người ăn năn hối cãi, dù theo Chúa hay muốn đi theo đường Đức Thích Ca dạy đều có lợi ích cho bản thân họ và những người chung quanh, chỉ có những kẻ vô thần mới nóng mặt tự chuốt lấy khổ đau cho bản thân mình.

Micae Lê Văn Ấn

Ngày Thứ Ba Tuần Thánh

San Jose, 2018

 -------------

Ý kiến độc giả :

Nhà văn Kiêm Aí đừng nên nêu tên thánh bổn mạng của mình cũng như ghi ngày tháng bằng lịch công giáo như… "ngày thứ ba tuần thánh" trong những bài viết mang tính dạy đời hoặc trách móc hạch tội kẻ khác. Nếu là người phàm tục không nêu danh Đức Phật hay danh thánh Chúa thì cũng OK vì phàm tục chơi với phàm tục thì chẳng phạm đến ai, nhưng khi đã đem lời Chúa lời Phật để ném lên những thành phần vô tri bất xứng thì làm hạ phẩm giá của các ngài (Matthew 7:6). Nếu mình là môn đồ của một đấng nào đó mà gây ảnh hưởng xấu thì đấng đó sẽ bị mang tiếng vì mình. Ngoài ra theo tâm lý học việc chưởi bới không thể nào cải hóa được lòng người mà chỉ gây thêm thù hận. Tiếc rằng bài đã được đăng lên cho nên không vãn hồi được ! Hãy đóng cửa dạy nhau để trở nên hoàn thiện và làm gương sáng thì tốt hơn nhiều !! Nếu muốn hạch tội trần gian thì Thiên Chúa hẳn đã tiêu diệt nhân loại từ lâu rồi ! Chúa Giêsu đã nói ngài đến không phải để luận tội trần gian (John 12:47) !!
Muốn chữa bệnh dị ứng thì không thể bôi thuốc kích thích mà hãy dùng thuốc làm dịu mọi bức xúc ngứa ngáy.
Anrê Trần văn Luận