Vô Trụ
Tác Giả : Quang Nguyễn Ngày đăng :2024-06-18
Chân trần đi giữa trần gian
Tu thân đếch trụ không gian chùa nào
Bước chân nguyện phước không bao
Chẳng cần thuyết pháp ra vào bắc nam
Vô tình cứu độ tăng tham
Bỏ chùa bỏ thói nói năng làng quàng
Tu thì không trụ chùa chiền
Không mê gái đẹp xe sang áo quần
Tu thì diệt dục si sân
Không tham quyền lực không màng lợi danh
Tu thì tự lực cánh sanh
Bỏ đi các pháp không tranh sự đời
Tu thì chẳng phải độ người
Độ ta cho trọn làm trời đất vui
Bàn tay lao động tuyệt vời
Cho cùng sinh mệnh sáng ngời thế gian
Rửa tâm nuôi đức nghĩa nhân
Niết Bàn chẳng đặng miễn bàn chùa nao

Quang Nguyên
Ngày 14 Tháng 6, 2024
Hạt Nắng
Tiếng chim gọi đàn
Chiều rơi lửng thửng
Hạt nắng bơ vơ đậu trên từng khe lá
Rơi rớt trên bãi cỏ kề bên
Chút dư thừa trên ngàn mây ngút ngàn
Thế nhân nhọc nhằn
Chắp vá phú quý công danh
Đem hỷ nộ ái ố thêu dệt bức tranh hồ đồ
Ôi thất tình lục dục
Quên bẵng nước trôi không trở lại
Mái đầu bạc tiếc chi xuân thì
Tiếng chim tìm bạn
Cất tiếng gù gù
Huých huých vang xa
Ngọn gió nhẹ đưa
Bông hoa nghiêng ngả
Nước xuôi về đâu?
Tháng Năm hoa trổ
Mùi phấn dạ hương
Chiều đổ bốn phương
Ai độ hạt nắng
Cõi đời vô thường
Chiều buông nhanh hơn
Cố hương bên kia một vòng
Hạt nắng trổ hừng đông bên ấy
Mặc thế sự, thế tình, thế nhân suy
Hạt nắng mới lại rót vào cõi nhân gian

Quang Nguyên
Ngày 16 Tháng 5, 2024
----------

Ý kiến đóng góp và bài vở xin gởi đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Cám ơn