"Nhân" và "Duyên" của Khủng hoảng
Tác giả: KTG Nguyễn Xuân Nghĩa Nguồn: Giải ảo Thời sự - Youtube Ngày đăng: 2018-09-14
Giải Ảo Thời Sự 180913 - Phần 1: "Nhân" và "Duyên" của Khủng hoảng


Giải Ảo Thời Sự 180913 - Phần 2: Mai sau rồi sẽ thế nào?