VUA BỐC PHÉT
Tác giả: Nguyễn Đạt Posted on: 2018-09-15
Tám năm làm chức Tông Tông
Rêu rao thành tích kể không tốt gì
Vênh vênh cái mặt đen xì
Mị dân hại nước Hoa Kỳ đến đâu ?

Nói năng toàn chuyện ruồi bâu
Kể công lì lợm, hiểm sâu khôn lường
Hoa Kỳ vĩ đại siêu cường
Ông cho xuống dốc một đường không phanh

Tám năm vận nước tanh banh
Vẫn còn bốc phét ngon lành thế sao ?
Lương tâm còn có chút nào
Khoe khoang thành tích tào lao nực cười

Làm người chẳng biết hổ ngươi
Chuyên nghề đía xạo đười ươi không bằng
Xưng ông nhưng lại thua thằng
Lăng nhăng quảng cáo nhì nhằng Ti Vi

Dân nhìn danh dự còn chi
Hoa Kỳ nguyên thủ ôi kỳ cục thay
Mị dân hại nước múa may
Cơ đồ đất nước những ngày tối tăm

Tám năm chẳng có trăng rằm
Nội thù ngoại địch băm vằm quê hương
Tám năm phá nát kỷ cương
Nhục cho quốc thể cái gương bẽ bàng

Vẫn còn vác mặt vênh vang
Tài năng kinh tế thuộc hàng cao siêu
Nói càn, nói bướng, nói liều
Khua môi múa mỏ quá nhiều trên mây

Mặt mo, mặt mốc, mặt dầy
Nói không biết ngượng ông đây thượng thừa
Hoa Kỳ dân lác mắt chưa
Tài năng bốc phét đảng Lừa không ai

Kinh hoàng nhìn cái mặt chai
Láo còn hơn vẹm mỉa mai quá chừng
Thấy ông bốc phét thẳng thừng
Thơ chua cũng chẳng đặng đừng viết ra

Hỡi người phương diện quốc gia
Hành vi tác tệ cho ta chán phèo
Nợ công chồng chất, dân nghèo (1)
Khoe khoang thành tích sao lèo thế ư ? (2)

Nguyễn Đạt
September 11, 2018

(1) (2) Nợ công do ông ta tạo ra nhiều hơn mấy đời TT Hoa Kỳ cận đại gộp lại . Thế mà ông ta vẫn bốc phét thành tích kinh tế của ông ta đến nổ tung trời .
Đúng là vua bốc phét .