Chuyên viên tàng trử xác thốiVN bỏ trăm tỷ làm công viên Fidel Castro (VOA)
Nguồn: VOA Express Ngày đăng: 2018-09-15