VIỆT NAM TÔI CÒN HAY ĐÃ MẤT ?
Tác giả: Nguyễn Đình Hoài Việt Đăng ngày: 2018-09-15

Dây thòng lọng đã từ từ siết lại
Cổ Việt Nam , vì ngu dại theo Tàu.
Bốn ngàn năm văn hiến nghĩa gì đâu,
Chữ quốc ngữ đã đi vào khung khuyển. (1)

Vùng biên giới được công khai phát triển .
Việt qua Tàu phải thị kiến passport .
Công dân Hoa qua đất Việt tự do
Không kiến thị chẳng cần lo khám xét.

Cơ quan Việt chỉ đứng nhìn có mặt ,
Như trời trồng chẳng kiểm soát gì hơn ?
Ải Nam Quan là tô giới hai bên
Dân Tàu Cọng được ưu tiên thương lái.

Dây thòng lọng từ Trung Hoa thắt lại
Dân Việt Nam đau té đái thương đau .
Bốn ngàn năm văn hiến bị thủ tiêu,
Ngày Đáo hạn phải cúi đầu trừ nợ .

Dân nước Việt có giang sơn quốc tổ,
Do tiền nhân xương máu đổ tô bồi .
Năm “ Hai Mươi “ (2) bị thôn tính đổi đời
Thuộc Tàu Cọng, dân thành người Hán Chệt .

Ôi đau xót Mẹ Việt Nam đã chết ?
Trên bản đồ hình chữ “S “ mất tên ,
Quê hương tôi một Tổ Quốc Ba Miền
Đâu còn nữa, trên địa bàn thế giới ?

Không thể được, đồng bào ơi quật khởi
Đứng vùng lên quyết đòi lại giang sơn.
Dựng cờ Vàng trên đất Mẹ Tổ Tiên .
Quét Tam Sạch (3) , Ta bảo toàn nguồn cội .

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT(1)Chữ viết trong khung vuông giống cũi chó.
(2) Đến năm 2020 Viện Nam thuộc Tàu Cọng
(3) Tam sạch: Đốt sạch cờ máu, phá sạch đặc khu. Giết sạch Tàu Việt Cọng