Author: Minh Sơn Posted on: 2018-04-02


Biếm họa vẽ theo nội dung bài "Giáo Hoàng Phanxicô không phải là môn đồ của Chúa Giêsu" đăng tải trên Ba Cây Trúc