TỪ NGÀY CÓ ĐẢNG

Author: Ngô Minh Hằng Posted on: 2018-04-06

Từ ngày có đảng đến nay
Người dân sống đọa thác đày đau thương
Đảng gì gian ác lật lường
Cướp dân tiền của ruộng nương cửa nhà
Cúi đầu ngậm miệng, đảng tha
Dân mà phản đối, kêu ca, đảng tù !
Tài nguyên đất nước đảng thu
Làm giàu riêng đảng mập ù trên ngôi
Non sông chung của mọi người
Đảng quyền tư hữu, xé tơi sơn hà
Dâng Tàu, đảng cắt Hoàng Sa
Nam Quan, Bản Giốc, với là Tây Nguyên
Dân, ai xót đất Tổ Tiên
Đảng vu phản động, đảng nghiền, đảng băm
Giang sơn tổ quốc nát bằm
Quê hương dân tộc tối tăm kinh hoàng
*
Từ khi có đảng về làng
Dân tôi chết thảm, chết oan, chết tù
Tự do hạnh phúc, đảng thu
Nhân quyền đảng cướp chỉ trừ đau thương!
*
Hỡi ai còn xót quê hương
Đứng lên giải đảng tìm phương cứu nòi


Ngô Minh Hằng
2010

--------


Từ ngày Quỷ Đỏ vô đây
Chúng buôn phụ nữ như bầy lợn heo !