Ô. Ngô Kỷ: "Nếu Hoàng Duy Hùng tự nhận là Cộng Sản, tôi sẽ nói chuyện"
Tác giả: Ngô Kỷ - Vũ Hoàng Lân Nguồn: PhoBolsaTV - Youtube Ngày đăng: 2019-01-07