Hình ảnh mủi lòng: Ông Trump vổ về an uỉ người mẹ già của một cảnh sát viên vùng New york vừa bị hung thủ sát hại.
Nguồn: Tedik TV - World - Youtube Ngày đăng: 2019-01-07


Trump consoles mother of gunned down NYPD cop - Tedik TV