QUÂN KHUYỂN BÂY GIỜ MI Ở ĐÂU ?
Tác giả: Nguyễn Đạt Ngày đăng: 2019-01-22  
Quân khuyển bây giờ mi ở đâu ?
Diễn đàn im bặt tiếng gâu gâu !
Về quê báo cáo dâng vài bản ?
Chúc tết tờ trình nịnhmấy câu ?
Mõm chó vêu vao trông phát tởm
Đuôi cầy ve vẩy ngó thêm rầu
Dù sang năm Lợn không còn Khuyển
Nhân cẩu Tường Gian vẫn vác đầu (cẩu đầu)

Nguyễn Đạt
January 21, 2019