Không có Phật Quan Âm
Tác giả: Đạo Tràng Pháp Hóa Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-01-23
BBT: Vừa qua chúng tôi có đăng bài "ĐỨC CHA NGƯỜI NGA THỜ PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM ĐẾN VIỆT NAM HỌC PHẬT" thì hôm nay nhận được email của độc giả gởi cho cái video clip trên Youtube dưới đây nói về Phật Quan Âm và chúng tôi xin phổ biến để quý vị am tường thêm.


-----------------
Ý kiến độc giả :

Sự hiện hữu của một thần linh đối với loài người khởi đầu bằng sự nẩy sinh tư tưởng trong tâm hồn của con người. Khi con người chưa cảm nhận được gì hoặc chưa tin gì thì đối với họ không có thần linh.
Như trong video trên đã nói, Phật giáo nguyên thủy không có Phật Quan Âm vì thời khởi đầu, chưa ai cảm nhận được có vị Phật này, cũng như trong Thiên Chúa giáo, khởi đầu không có quan niệm về Mẹ Thiên Chúa mà chỉ có một phụ nữ Do Thái bình thường là bà Maria, thân mẫu của một người con trai tên là Giêsu, thời đó chưa ai gọi Giêsu là Chúa cũng như không ai tôn thờ bà Maria là Mẹ Thiên Chúa cả. Chỉ sau khi Ngài Giêsu hy sinh mạng sống để thi hành nhiệm vụ kết nối người trần với thiên cung và hiển linh thì trần gian này mới thờ ngài như là một vị Thiên Chúa. Bà Maria cũng vậy, trước kia chẳng ai biết tôn trọng bà mà chỉ xem bà như một phụ nữ thấp kém (ngay cả các môn đồ của Đức Giêsu cũng chẳng tôn kính bà), cho mãi đến thế kỷ 5 bà Maria mới được kính trọng và tôn làm nữ thánh như là Mẹ Thiên Chúa vinh hiển, và từ đó thần linh Maria đã ban nhiều phép lạ khiến niềm tin vào bà ngày càng được củng cố như một hiện thực.

JB Trường Sơn