Nhật Bản chính thức thừa nhận Đài Loan là quốc gia độc lập
Tác giả: Dương Đại Hải Nguồn: Youtube Ngày đăng: ù019-01-23