>

Một tấm hình tuyệt đẹp ở Việt Nam
Nguồn: Internet Ngày đăng: 2019-01-24
Và dưới đây là hình "bưng bô" ô uế tệ hại nhất Việt Nam


Luật sư Hoàng Duy Hùng lạy bàn thờ Hồ Tặc qua sự hướng dẫn của thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn