Tổ sư bồ đề Bernie Sanders yêu cầu Trump "chớ sen vào " Venezuela
Tác giả: Dương Đại Hải Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-01-26