Author: Minh Sơn Posted on: 2018-04-09
Nhân chuyện thời sự về việc giáo Hoàng Francis bắt tay với Trung Cọng để mong nhận ân huệ từ lũ quỷ vô thần đang phỉ báng Thiên Chúa, chúng tôi nhận xét rằng Giáo Hoàng đã hoàn toàn mất lòng tin vào Đấng Chí Tôn nên phải xoay qua đặt lòng tin cậy vào kẻ thù đang phỉ báng và phá hoại giáo hội của Ngài, đó là một gương xấu vô cùng to lớn đối với toàn thể Giáo Hội Công Giáo toàn cầu đang tin thờ Thiên Chúa.
Hành động bỏ mồi bắt bóng của Giáo Hoàng Francis giống như diễn tả trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine sau đây :
Trên đời thật lắm kẻ ngu
Bỏ mồi bắt bóng, chẳng thu được gì
Ngày càng nhiều kẻ điên như thế
Theo thời gian, chẳng kể vì sao
Chuyện người, chuyện chó giống nhau
Như ông Ê-dốp gán vào chuyện xưa

Trong cuộc săn, vịt trời bay bổng
Chó đuổi gần tới mép nước sông
Chợt hiện hình đáy nước mênh mông
Một vịt khác to hơn, bay lượn
Chó mừng quá lao ngay, chẳng ngượng
Bỏ vịt bay muốn vớ con bò
Chó đâu biết nạn bất ngờ
Rơi tòm xuống nước lững lờ sông sâu

Có này thì nọ chớ cầu
Lên bờ nào thấy bóng câu chim trời

Thơ phóng tác của Đinh Thị Liêu
***
Thơ tiếng Pháp của La Fontaine

Chacun se trompe ici-bas :
On voit courir après l'ombre
Tant de fous qu'on n'en sait pas
La plupart du temps le nombre.
Au chien dont parle Ésope il faut les renvoyer.

Ce chien, voyant sa proie en l'eau représentée,
La quitta pour l'image, et pensa se noyer.
La rivière devint tout d'un coup agitée;
A toute peine il regagna les bords,
Et n'eut ni l'ombre ni le corps.


Khỉ Cọng Sản đang cười nhạo báng sự tham ăn của Vatican