BẮT MA ĐƯỢC CUỘI
Tác giả: Tha Hương Ngày đăng: 2019-04-02

Tốn vài trăm triệu đô la
Mấy năm đốt đuốc bắt ma mệt nhoài
Tưởng bắt được mấy ngài... phù thủy (1)
Để đem ra mà dí Tông Tông
Ai dè được CUỘI, nguy không
Nên chi một lũ gà đồng ngẩn ngơ (2)
Bao hy vọng một giờ mây khói
Bao công trình nhập cõi hư vô
Thì ra ác độc mưu mô
Cuối cùng cũng sẽ xuống mồ mà thôi
Trời xa lắm nhưng Trời vẫn đó
Vẫn hộ phù người có lòng nhân
Còn loài bất nghĩa vô luân
Dối gian, phản quốc, lừa dân thì tàn!
Người hại người vô can, vô hại
Trời phạt người mới hãi, mới kinh
Dù cho ma mãnh, yêu tinh
Cũng không thoát khỏi công minh luật trời
Nay sự thật đã phơi trọn ổ
Thì tội kia còn đổ cho ai?
Đất này ai kẻ trồng khoai
Hở nàng Hill với hở ngài Bama?
Tài bé tí nhưng mà lớn tật
Thói gian tham lại nhất, chì không!
Tám năm phản bội, gian hùng
Tám năm hốt bạc đi chung một bè
Lấy gian kế mong che tội ác
Dùng Mu Lờ (Mueller)tính gạt toàn dân
Ngờ đâu quả báo qúa gần
Lưới Trời chụp gọn bất nhân, gian tà
Nàng chủ tịt biết là không thoát
Bèn la làng “chẳng đáng truất Tông!”
Mèn ơi cái lũ gà đồng
Bắt ma được...CUỘI, tài không, hở làng ???

Tha Hương
***
Cảm ơn người gởi cho hình.
1/ chữ của Tông Tông
2/ thành ngữ VN: “mèo mả gà đồng”, ám chỉ loại người không có căn bản gia đình, tổ quốc, không lương thiện.