Ông Ngô Kỷ: "Cuộc họp như một cái Chợ - Tôi sẽ tiếp tục chống Phát Bùi"
Source: Nửa Vòng Trái Đất  TV - Youtube Posted on: 2018-04-20


Video tiếp sau đây dài đến 2 giờ 14 phút. Nếu quý vị có thì giờ thì nên theo dõi để biết cuộc họp của Liên Uỷ Ban Chống Cọng Sản và Tay Sai có những vấn đề sôi nổi ra sao.


Trực Tiếp cuộc họp ngày 14/4/2018 của Liên UB chống Cộng Sản & Tay Sai