Đã thêm 40 nhà hoả táng di động đến Vũ Hán nhưng vẫn không kham đủ .
Tác giả : Chef Ben Vado Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-02-26