Đau lòng: Sau 236 năm lịch sử, Nam Hàn phải đình chỉ tất cả các Thánh lễ trên toàn lãnh thổ
Tác giả : VietcatholicNews Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-02-27