TT Mỹ thông qua Nghị Quyết SB895 của VNCH, con cháu VC sẽ bị tước thẻ xanh và trục xuất khỏi MỸ.
Author: Trần Nhật Phong Source: Cơm Cháy TV - Youtube Posted on: 2018-05-17