*

*  *

Hai ông Phạm Hữu Sơn và Vũ Huynh Trưởng tham dự cuộc phỏng vấn của ông Giám Đốc Hệ Thống Calitoday đã cho mọi người biết những sự thật trong cái tạm gọi là "Tiến Trình Bầu Cử" Ban Đại Diện của 2 ông.

Trong cuộc phỏng vấn này, hai ông Trưởng và Sơn đã thay nhau phát biểu mô tả về cái tiến trình bầu cử. Về thời gian thì đã qua 6 tháng rồi mà chưa đi đến đâu cả. Tuy nhiên, tưởng cũng nên đi lại từ đầu theo lời nhị vị này để xem hư thực ra sao, tại sao xuất hiện Ban Đại Diện của 2 ông Sơn và Trưởng.

- Về bối cảnh và nguyên cớ mà Ban Đại Diện Cộng Đồng của 2 ông Sơn và Trưởng (từ nay xin gọi là BĐD của ông Sơn) được hình thành, ông Phạm Hữu Sơn cho biết: Nguyên văn"như quý vị đã biết cái BĐDCĐNVQGBC được hình thành sau khi cộng đồng người Việt Nam Bắc Cali. (ám chỉ Ban Đại Diện của ông Nguyễn Ngọc Tiên) nghĩa là hết nhiệm kỳ mà không sinh hoạt đấu tranh nữa do đó mới phát sinh ra cái CĐNVQGBC".

Ông Phạm Hữu Sơn đã nói sai sự thật, sự thật là "quý vị nhân sĩ, trưởng thượng" đã lợi dụng lúc ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Ban Đại Diện chính danh đang có những công tác cộng đồng cấp bách cần phải giải quyết, mà đẻ ra cái Ban Đại Diện của ông Sơn hiện nay.

Trong thời gian đó, Ban Đai Diện Cộng Đồng chính danh của ông Nguyễn Ngọc Tiên đang theo đuổi vụ kiện Brown Act mà ông Nguyễn Ngọc Tiên là nguyên cáo kiện thành phố San Jose mà thủ phạm chính là Madison Nguyễn, vì thành phố đã phạm luật Brown Act mới có đủ phiếu để bác bỏ tên Little Saigonmà có thể nói đó là nguyện vọng của toàn dân tị nạn Cọng Sản tại San Jose.

Trong thời gian này, bọn phá hoại cộng đồng, không biết có phải vì đồng tiền bát gạo của kẻ xấu mà bọn người này cố quyết phá cho bằng được, phá cho ông Nguyễn Ngọc Tiên và Ban Đại Diện Cộng Đồng của ông ta rút lui, hoặc bải nại vụ kiện. Chúng phao tin rằng: Madison Nguyễn và Chuck Reed đã cho ông Tiên 150 ngàn đô la và ông Tiên đã bải nại vụ kiện, và các tin đồn khác.

Trong khi đó, vụ kiện vẫn được tiến hành, và cuộc đấu tranh phá hoại của bọn xấu vượt lên cao điểm khi tòa án đưa ra phán quyết: Thành Phố San Jose phải trả luật sư phí cho nguyên cáo một trăm tám mươì lăm ngàn đô la. Riêng nguyên cáo thì tòa không dành sự bồi thường nào cả. Và ông Tiên, nguyên cáo có thời hạn rất ngắn để kháng án. Nghe nói tòa có bồi thường tiền thì một phong trào "đòi ông Tiên chia tiền". nổi lên khiến ông Tiên phải rất vất vả mới cho mọi người biết rằng số tiền đó luật sư lãnh thẳng từ tòa án, không qua tay ông Tiên đồng nào. Và ông Tiên phải kháng án vụ kiện để cho ngô ra ngô, khoai ra khoai.

Ông Tiên muốn kháng án vụ Brown Act phải có 2 điều kiện:

- một tổ hợp luật sư mới với điều kiện "cãi trước lấy tiền sau nếu ...thắng".

- hai là phải có một số tiền mấy chục ngàn để nhóm luật sư làm lộ phí và sưu tầm tài liệu".

 Cuối cùng thì cô Tina Nguyễn đã giới thiệu được tổ hợp luật sư mới với điều kiện như trên. Nhưng số tiền phải có thì ông Tiên phải đi vay mượn từng cá nhân. Vì vậy ông Nguyễn Ngọc Tiên đã XIN ĐỒNG HƯƠNG TRIỄN HẠN BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN MỚI một thời hạn ngắn.

Trong một cuộc họp tại Vivo do ông Tiên triệu tập đồng hương để nghe luật sư Đỗ Văn Quang Minh và cô Tina Nguyễn trình bày "điều kiện đã có và đủ" để chúng ta thắng vụ kiện. Nói cách khác là để ông Nguyễn Ngọc Tiên dễ mượn tiền đồng hương cho vụ kiện. Thế là như đàn ong vở tổ, những tên phá hoại nhất quyết đòi cho được "PHẢI BẦU BAN ĐẠI DIỆN, PHẢI BẦU BAN ĐẠI DIỆN" là ưu tiên một. Mục đích của bọn này là phá chuyện kháng án của ông Tiên.

Lợi dụng vụ ông Nguyễn Ngọc Tiên xin triễn hạn bầu cử, một số nhân sĩ như ông Nguyễn Tái Đàm, Mai Khuyên, Trường giang, Phạm Hữu Sơn Trần Công Luyện ... mở cuộc họp mà trong thư mời đề ra chủ trương "giúp cộng đồng" nhưng  mục đích chính là tổ chức bầu cử một Ban Đại Diện khác. nhờ đó mà có Ban Đại Diện ông Sơn. Lúc Ban Đại Diện của ông Sơn được thành hình cũng là lúc Ông Tiên đang tranh đấu quyết liệt chứ không phải "không tranh đấu như ông Sơn nói". Nhờ trời, nhờ hồn thiêng sông núi, vụ Brown Act đã thắng lợi hoàn toàn, chỉ chờ thời gian để tòa án cân đo đong đếm rồi tuyên bố thành phố San Jose phải bồi thường cho nguyên cáo bao nhiêu tiền. Thế là các nhân sĩ một lần nữa lại hoạt động mạnh mẽ để KẾT HỢP 2 CỘNG ĐỒNG" thực chất là tạo thêm một cộng đồng thứ ba.

Có sự trùng hợp kỳ lạ là hoạt động chống Nguyễn Ngọc Tiên tỷ lệ thuận với diễn tiến vụ kiện Brown Act! Niên trưởng Nguyễn Mỹ Hào  đã phát biểu: họ muốn làm sao giựt được Ban Đại Diện của ông Tiên, vì nếu thắng lợi họ sẽ có tiền bồi thường của vụ Brown act, có chính danh, thỏa mãn chủ trương của Việt Tân và nhiều nữa...

Khó khăn chồng chất khó khăn.

Theo lời 2 ông Sơn và Trưởng thì đã 6 tháng qua rồi nhưng chuyện vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bây giờ hai ông mới nhận ra rằng 'PHẢI LÀM LẠI TỪ ĐẦU" tức là phải có một Bản Điều Lệ. Nhưng chỉ một tháng mà hai ông Sơn và Trưởng làm sao lập đưọc BẢN NỘI QUI ĐIỀU LỆ, BY LAW"? mà dù có lập ra được thì cũng không thuyết phục được ai chấp nhận, nhứt là quý vị như Thomas Nguyễn, Cao Thị Tình v.v...vì chắc chắn 2 ông sẽ "dành một kẻ hở" để 2 ông vẫn giữ 2 nhiệm vụ hiện tại tức là Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch". Tại sao tôi dám nói như đinh đóng cột vậy? Thưa rằng, nếu 2 ông này không muốn "ở lại" thì 2 ông sẽ là Ban Tố Chức và hứa không ra ứng cử. Dó là con đường duy nhứt và độc nhứt mà 2 ông phải đi nếu muốn "xây dựng cộng đồng". Nhưng thiệt là khó.

Theo lời ông Trưởng thì chuyện tổ chức bầu cử quá khó, hai ông đã nhờ các nhân sĩ mà đứng đầu là bác sĩ Trần Công Luyện giúp hai ông để có một Ban Bầu Cử cũng không được. Tại sao? Mục tiêu của những "thân hào nhân sĩ" này là phải chiếm cho bằng được Ban Đại Diện của ông Nguyễn Ngọc Tiên, nếu không chiếm được thì cứ tiếp tục sản xuất Ban Đại Diện thứ 3, thứ tư... Chính Ban Đại Diện của 2 ông Sơn và Trưởng cũng do họ lập ra chứ ai? Nếu họ muốn CHỈ CÓ MỘT BAN ĐẠI DIỆN thì quả thật rất dễ.

- Một là khi thấy ông Nguyễn Ngọc Tiên đang xấc bấc xang bang vì phải lo cho vụ kiện Brown Act, họ đã bắt chước ông Lý Tuấn tổ chức cuộc họp kêu gọi triển hạn bầu cử (giúp ông Nguyễn Tái Đàm triễn hạn bầu cử) và XẮN TAY ÁO LÊN giúp ông Nguyễn Ngọc Tiên một tay để lo vụ kiện sau đó tính chuyện BẦU CỬ. Đó là ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG. Vì họ biết không thể thuyết phục ông Tiên bỏ ngang vụ kiện Brown Act. hoặc:

- Hai là tổ chức Bầu cử Ban Đại Diện thứ 2 ( như của ông Sơn hiện nay) cho thực "oành tráng". cho ra cuộc bầu cử tự do dân chủ, rồi cũng XẮN TAY ÁO LÊN giúp Ban Tân Đại Diện mọi phương tiện để đồng hương nhận thấy nỗ lực của họ, ngã về phía đó mà bỏ ông Nguyễn Ngọc Tiên thì ông Tiên có sống cũng như đã chết, nhưng họ không làm. Mục đích của họ bây giờ là lấy cái "chính danh" của Ban Đại Diện của ông Tiên. Hai là số tiền tòa án sắp dạy thành phố đền bù cho nguyên cáo mà ông Nguyễn Ngọc Tiên là nguyên cáo, đại diện cho Cộng Đồng Chính Danh.

Với tình thế như vậy, tôi nghĩ hai ông Sơn và Trưởng nên giải tán cái Ban Đại Diện của 2 ông, để cho  San Jose chỉ có một Ban Đại Diện, ông Tiên đã tuyên bố ai ra đi hay trở lại với Ban Đại Diện ông cũng "welcome". Vả chăng chức vụ của 2 ông cũng chỉ là của trên trời rơi xuống chứ đâu có ai bầu đâu? Hoặc là vẫn giữ nguyên trạng với 3 ông Một Chủ tịch Phạm Hữu Sơn, hai Phó Chủ tịch là Vũ Huynh Trưởng và ông Khanh để làm cái đòn kê cho nghị viên Nguyễn Tâm có chỗ dựa và lao tư lưỡng lợi.

Nắng hè giữa trưa

Hai ông Phạm Hữu Sơn và Vũ Huynh Trưởng muốn "tổ chức bầu cử" cho đúng nhiệm kỳ, không ai phá đám, không ai bày đặt tin đồn, có chăng là những đòi hỏi của Ban Bầu Cử đòi có 20, 30 ngàn mỹ kim, đòi Ban bầu cử phải tồn tại muôn năm, đòi phải có đại diện ngồi chung với Ban Chấp Hành muôn năm là những đòi hỏi với tư cách là cố vấn tối cao cũng là một điều tốt, lúc mới thành lập Liên Đoàn Cử Tri có đến 60 cố vấn, có sao đâu? Số tiền 20 ngàn mỹ kim cung cấp cho BBC cũng dễ, mượn LĐCT. Chắc chắn ông Thomas Nguyễn sẽ cho mượn, muốn thành viên của BBC có mặt ở Ban Điều Hành chuyện cũng không khó, họ muốn ngồi đâu cũng để cho họ ngồi, khi nào bàn chuyện bí mật thì họp  ở tư gia của mình. Tất cả rất giản dị, chỉ khi nào họ đòi giải tán Ban Chấp Hành thì NHỨT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC, Ban Chấp Hành giải tán họ trước. Thế là xong ngay.

Chỉ bấy nhiêu khó khăn mà 2 ông Vũ Huynh Trưởng và Phạm Hữu Sơn đã lên đài kêu khỗ, chẳng bù với Nguyễn Ngọc Tiên cái nẵm, phần thì lo chạy luật sư, phần thì lo chạy - cũng 20 ngàn - phần, chạy tiền thuê trụ sở, phần thì bọn tiểu yêu quấy rối, phần thì các "các bậc trưởng thượng và nhân sĩ chuẩn bị "cưa ghế, v.v... Bây giờ thì mọi sự đã rõ ràng như ban ngày. Không, rõ ràng như NẮNG HÈ GIỮA TRƯA.

Chỉ xin 3 ông "Tháng Tư sắp đến", Những tên nào mưu toan xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN chính là những tên đáng nghi ngờ về lập trường làm lợi cho VC. Đừng dùng cách này hay cách khác để ủng hộ bọn đó. Đồng hương đang nhìn về 2 ông đó.

 Kiêm Ái