Image result for boycott china product images
 
 
                             RADIO ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
 
 
 
 
         
               image.jpeg
 
 
 
"Đừng mua hàng Chệt Cộng  dù ở đâu". Cương quyết không tiêu thụ hàng hóa Chệt Cộng tức là không gián tiếp ủng hộ kinh tế cuả tên xâm lược lưu manh này .
 
 
 
Image result for the military fence imagesImage result for the military fence imagesImage result for the military fence imagesImage result for the military fence imagesImage result for the military fence imagesImage result for the military fence imagesImage result for the military fence imagesImage result for the military fence imagesImage result for the military fence imagesImage result for the military fence imagesImage result for the military fence imagesImage result for the military fence images
 
 
Kính thưa quý vị,
 
Đồng tiền chúng ta mua hàng của Chệt Cộng  đã, đang và sẽ được xử dụng vào những hành động xâm lược Việt Nam .
 

Vì tinh thần yêu nước, xin thực hiện chiến dịch NO CHINA và phổ biến e-mail này cho thân hữu.
 

Mời đọc, chuyển tiếp và xin phổ biến rộng rãi.
 
 
 
BỘ THƯƠNG MẠI MỸ BẮT BUỘC WALMART PHẢI XÓA BỎ NHÃN GIẢ "SẢN XUẤT TẠI HOA KỲ" CHO CÁC SẢN PHẨM TỪ CHỆT CỘNG .
 
 
 


Nguy Hiểm: Mua sản phẩm của Chệt Cộng là giúp vốn cho tên xâm lược lưu manh này xâm lăng các lãnh thổ mà chúng không làm chủ.
 
 
 

Sản phẩm của Walmart do Chệt Cộng sản xuất dùng Logos Cờ Mỹ hay chữ USA để lừa gạt khách hàng.
 


 
 
Bộ Thương Mại Hoa Kỳ vừa cảnh cáo Walmart không được dùng Logos dấu hiệu của Hoa Kỳ in lên các loại sản phẩm đặt sản xuất của Chệt Cộng để lừa bịp khách hàng ở Mỹ. Ví dụ áo quần do Chệt Cộng sản xuất, nhưng in hình ảnh Cờ Mỹ và chữ USA thật lớn để lừa dân chúng Mỹ đó là hàng Mỹ. Năm rồi Walmart tuyên bố sẽ không mua hàng hóa Chệt Cộng nhập vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng họ đã không làm như vậy mà giở mánh lừa dân chúng Mỹ và khách hàng bằng cách in các lá cờ Mỹ hay các chữ USA thật nỗi bật trên các sản phẩm do Chệt Cộng sản xuất .
 
 
Hãy chú ý đừng mua hàng hóa của Chệt Cộng rất độc hại với các Mã Code các số đầu ở Mã Vạch gồm: 6 90, 6 91, 6 92, 6 93, 6 94 và 6 95.
 
 
Tất cả Bar Codes từ 6 90 đến 6 95 thì xin đừng mua vì đó là hàng của Chệt Cộng; nếu có ai cho thì vứt vào sọt rác.