Dec-31__ Ngày TT.Trump tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ ll không còn xa.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-12-31
----------