Thượng Viện Vào Cuộc: Nhiều Thượng Nghị Sĩ Ủng Hộ TT. Trump Yêu Cầu Bác Bỏ Phiếu Đại Cử Tri
Tác giả : Phú Tài Nguồn: MVN Media - Youtube Ngày đăng: 20230-12-31
----------