Tin Tổng Hợp 1/1/2021: CSTQ thúc đẩy các dự án không gian đe dọa Hoà Kỳ
Tác giả : Phong Trần Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-01
----------