Tuyên bố long trọng của Tổng thống Trump. Thủ đoạn truyền thông tại Mỹ được dùng tại Argentina
Tác giả : Vietcatholic News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-01
----------