Jan-01__Thông điệp của TT.Trump trong đêm giao thừa :“Điều tốt nhất vẫn chưa đến!”
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-01
----------