TIN CHIỀU 21/1: NGAY LẬP TỨC Bắc Kinh gửi thông điệp tới Biden; Chủ DN: Sự sụp đổ năm tới sẽ gây sốc
Tác giả : Khung Trời Mới Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-21

----------
TIN TỐI 21/1: Hoa Kỳ đặt chân lên con đường chủ nghĩa Marx, Twitter khóa tài khoản ĐSQ Hoa Kỳ ở TQ

----------