Jan-22 __ Biden thổi bay 52,000 việc làm ngày đầu tiên bước chân vào Toà Bạch Ốc
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-22
----------