Jan-23 __ Hình ảnh TT.Trump lần đầu tiên xuất hiện trở lại và hứa hẹn “Chúng tôi sẽ làm điều gì đó”!
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-23

----------