Gieo gió gặt bão: BLM bạo loạn chống Biden, đập phá trụ sở đảng Dân Chủ. Bắc Kinh đắc lợi tiếu hi hi
Tác giả : Vietcatholic News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-23
----------