Đảng Dân Chủ rục rịch lộ kế hoạh Đá Văng Joe Biden đưa Kamala Harris lên vì hết giá trị lợi dụng
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-24

----------
Đáng đời! ủng hộ luận tội TT Trump khiến Phe Dân Chủ hoảng hốt Joe Biden bị Vạ Lây a'n Truất Phế

----------