Quá đáng: Pelosi mạt sát người Công Giáo ủng hộ tổng thống Trump. Các Giám Mục Mỹ tức khắc phản đối
Tác giả : Vietcatholic News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-26
----------