Feb-02 __ Chính quyền Biden muốn tước quyền TT.Trump tiếp cận tóm tắt thông tin tình báo hàng ngày.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-02
----------