MẠO HIỂM CHẤP NHẬN RỦI RO

Author: Đèo Ngang Posted on: 2018-03-20
 

 
Bị chú của 2018 Đèo Ngang,- Hình vẽ  dựa theo bài viết trên báo Le Soir ngày hôm qua, thứ ba 20 mars 2018, lấy tin của AFP, được đặt trong ngoặc kép như sau: "Prenez de risques"(nắm lấy nguy hiểm, cũng có nghĩa là nguy hiểm, bất trắc hay ruỉ ro). Vậy những "ngoặc kép" của tờ báo "dụng nghĩa gì". Đó là hậu ý của hình biếm họa. (ĐN).