Mar-21 _ Rò rỉ VIDEO ĐCSTQ dạy đời chính quyền Bẩy Đần về chế độ Dân Chủ trong cuộc họp Mỹ-Trung
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-03-21
----------