Mar-22 _ Người di dân chia sẻ không dám vượt biên giới trái phép nếu đó là dưới chính quyền TT.Trump
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-03-22
----------