Rút bớt thời gian thuê đặc khu - một bước lùi lươn lẹo
Author: Vũ Đông Hà Source: Dân Làm Báo Posted on: 2018-06-07
Thời gian cho thuê 99 năm là thủ thuật của con buôn. Thay vì giá hàng 1 đồng thì rao bán 99 xu. Thay vì 1 thế kỷ thì bớt 1 thành 99 năm. Thủ đoạn lươn lẹo đó được tiếp tục với lời rao hàng hạ giá tiếp của Nguyễn Xuân Phúc: giảm thời gian cho thuê đất đặc khu.
Nhưng vấn đề không chỉ ở thời hạn thuê Đặc Khu!
Điểm mấu chốt và mục tiêu tối hậu của tập đoàn Ba Đình là dọn đường để dâng thêm 3 vị trí chiến lược của Việt Nam cho thiên triều phương Bắc. Đó mới là "chủ trương lớn của đảng".
99 năm chỉ là âm mưu được đảng cướp quyền đưa ra để thăm dò và mặc cả với dư luận. Với bản chất xảo quyệt của những con buôn dân bán nước, tập đoàn cai trị đã tìm cách đánh vào tâm lý phẫn nộ của quần chúng bằng con số 99 năm - 1 thế kỷ trừ một. Người dân phản đối 99 thì cửa hàng bán nước sẽ thay bảng tiếp thị bằng con số 70, 50... Miễn sao sau cùng thì chủ trương lớn của đảng con hoang vẫn phải được thực hiện để làm hài lòng các cha Tàu phương Bắc.
Và đảng sẽ được các sư đoàn bút nô tâng bốc như lời của Nguyễn Xuân Phúc vừa mở đầu cho màn hạ giá lừa bịp: "Chúng tôi phải điều chỉnh thời gian thuê đất xuống một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng mà nhân dân đã phản ánh."
Món hàng Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc mà đảng cộng sản đang tìm cách thuê tháo bán thốc cần được đặt chung với các món hàng Bauxite Tây Nguyên, Formosa Vũng Áng mà đảng đã cướp của Tổ Quốc để dâng cho Tàu cộng. Không cần phải chờ đến 99 năm nóc nhà Tây Nguyên mới trở thành căn cứ địa bùn đỏ của Tàu. Không cần đến 70 năm Formosa mới trở thành pháo đài sinh thái của Bắc Kinh có khả năng huỷ diệt toàn bộ ven biển Đông.
Đặc khu kinh tế tương tự như một con dao. Chúng ta dư sức chỉ trích nó khi chọn góc nhìn đó là một thứ dùng để giết người. Chúng ta cũng thừa kiến thức để viết lên những giá trị hữu ích của một con dao.
Một chính phủ yêu nước thương dân và bị kiểm soát bởi hệ thống tam quyền phân lập do người dân thực sự bầu ra sẽ thừa khả năng rút tỉa những bài học, kinh nghiệm để thành lập những đặc khu kinh tế góp phần làm cho dân giàu nước mạnh.
Cộng sản tay sai Ba Đình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một chính phủ đó. Do đó, Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc chỉ là ba con dao mà các thái thú xác Việt hồn Tàu muốn dâng cho Tàu cộng để cứa cổ Việt Nam.
Do đó, mọi cuộc tranh đấu - dù phải đối diện với vô vàn gian nan, thử thách, tù đày - người dân Việt yêu nước vẫn phải dồn vào nỗ lực loại bỏ tập đoàn cầm dao giết người chứ không chỉ tìm cách dẹp bớt một con dao. May mắn loại được con dao này thì bầy đàn cộng sản Ba Đình sẽ tiếp tục dùng những con dao khác để cùng với ngoại bang lóc thịt Mẹ Việt Nam.
Con đường lóc thịt đó đã khởi đi từ Hồ Chí Minh aka Hồ Tập Chương, kéo dài qua đám con hoang với Mật ước Thành Đô, và bây giờ Nguyễn Phú Trọng đang là tên Thái thú, có thể là cuối cùng của nước Việt Nam, đang nỗ lực hoàn tất "sứ mạng" biến Việt Nam thành một tỉnh lẻ của Tàu.
08.06.2018

Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com
-----------