Sự thật ĐÁNG XẤU HỔ mà phe Dân Chủ che dấu - Dân Mỹ sẽ không bao giờ bầu cho họ nếu biết điều này...
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-03-28

-----------
Pelosi TUYÊN BỐ Sức mạnh quyền lực vượt qua cả hiến pháp Mỹ; BÙNG NỔ nạn buôn vắc xin giả


-------------
Thiếu tiền - Biden sắp đánh thuế người lái xe theo quãng đường di chuyển?

----------