HỒI CHUÔNG BÁO ĐỘNG: 'MỐI NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI' Biden vừa mang lại cho nước Mỹ và cả thế giới
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-03-31

----------
Mỹ, Nhật, Indonesia hành động PHẢN CÔNG Trung Quốc; CHÓ CƯNG của Biden tiếp tục CẮN NGƯỜI


----------
CẢ THẾ GIỚI BÀNG HOÀNG! Người phụ nữ gốc Á BỊ TẤN CÔNG DÃ MAN đến nhập viện ở New York


------------
Chiêu bài mới giúp Trung Quốc HẠ GỤC Mỹ mà không cần một viên đạn - Nước Mỹ đã bị cánh tả BÁN ĐỨNG!

----------