Sự anh hùng của loài vật so với sự đê hèn của loài người
Tác giả : Minh Sơn Nguồn: Internet Ngày đăng: 2021-04-03
Thú vật ngang sức tranh tàiLoài ngưòi ỷ mạnh hiếp yếuHèn hạ đứng nhìn vô cảm Kiêu hãnh truyền thống man rợ


Hí vang cười mừng chiến thắng----------